Брошура

Проф. Дейвид Кранстън

Той е директор на HIFU център в Churchill Hospital, Oxford University, урологичен хирург- консултант в Radcliffe Hospital of Oxford University и главен клиничен професор по хирургия.


„...Тази способност да предизвика целенасочена клетъчна смърт в тъканите на разстояние от източника на ултразвук прави HIFU изключително привлекателен инструмент за неинвазивна хирургия.

 ...Всички департаменти на Churchill Hospital горещо желаят да използуват оборудването на HAIFU…”