Брошура

Нов безооперативен метод за лечение на миома

Учени от Оксфорд доказаха, че най-безопасният метод за лечение на миома е безоперативният - чрез фокусиран ултразвук-Н1Р1)(хайфу)

Мащабно проучване с уча­стието на 2411 пациентки от 20 клиники по света под ръководството на лекари от Охфорд, Великобритания, си поставя за цел да сравни 3 от най-популярните методи за лечение на миомна болест по няколко важни критерии.

Два от сравняваните методи са оперативни - миомекто- мия (отстраняване на миомен възел/възли при запазване на матката ) и хистеректомия (премахване на цялата матка).

Третият метод е сравнително нов, безоперативен метод, по­знат в медицинските среди като ултразвукова аблация и придобил популярност като ’’хирургия без скалпел“. При него с помощта на високоинтензивен фокусиран ултраз­вук, който е насочван и интензифициран чрез специален трансдюсер, без никакви разрези, се унищожават пато­генните образования в човешкия организъм.

Сред критериите за сравнение на методите са: по­стигане на целта, усложнения, продължителност на болничния престой и подобряване на качеството на жи­вот. Всички жени са покрили сходни критерии - броят на миомните възли да не е по-голям от 5 и размерът на всеки да не превишава 4см. Изследването доказва, че ХАЙфУ е безспорно не само най-щадящият, но и най- безопасният метод на лечение при миома на матката. Проучването съпоставя не само клиничните резултати, но и социалните аспекти за пациентите на тези три раз­лични подхода при третиране на миомната болест.

Изводите са:

■    При Хистеректомия (отстраняване на маточното тяло и на шийката на матката)- усложненията, появяващи се след оперативната намеса, достигат 14%, а връщането към нормален ритъм на живот, в т.ч. и към естествен по­стоянен работен процес на пациента е след окло 30 дни след операцията.

■    При Миомектомия (оперативно отстраняване само на миомните възли) усложненията достигат 11%, а нор­малният, обичаен режим на живот и работа е възможен след приблизително 3 седмици.

■    При терапията с високоинтензивен фокусиран ул- тразвик HIFU (хайфу) - освен доказаните ползи (без раз­
рези, кръвозагуба, без белези за пациента, без вредно облъчване и др.) усложненията са сведени до минимал­ните 1,5%, пациентките са в добра кондиция само часове след процедурата, а пълното възстановяването е между 24 и 48 часа.

Лечението на миомна болест чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук е само едно от приложенията на тази уникална технология. В специализирания клиничен център за лечение чрез високоинтензивен фокусиран ул­тразвук към МБАЛ ’’Света Марина-Плевен“, единствен в страната ни, с метода се лекуват и други индикации като фиброаденом на гърдата, аденомиоза (заболяване на матката) , заболявания на външните полови органи на жената, както и редица злокачествени тумори: рак на панкреаса, първичен и вторичен карцином на чер­ния дроб, карцином на бъбрека. ”При всички индикации обаче пациентите трябва да отговарят на строги крите­рии, за да гарантираме успешни резултати при процеду­рата, а за онкологичните, съпътстващите терапии като химиотерапия, хормонотерапия, лъчетерапия-според вида на заболяването-са задължителни“, уточнява доц. Добромир Димитров, д.м., Медицински Управител на Хайфу-Център ’’Света Марина“ в гр. Плевен и член на Управителния съвет на Световната асоциация за мини- малноинвазивна и неинвазивна медицина. Работим в от­лична координация с редица водещи в страната меди­цински онколози и радиоонколози и се радваме на много добри резултати при пациентите ни. За помощ към на­шия център за 3 години са се обърнали пациенти на само от България, но и от Великобритания, Германия, Италия, Гърция, Испания, Румъния, Турция, В някои от тези стра­ни лечението е налично и предпочитано, но е в пъти по- скъпо отколкото в България, при това в нашия център се провежда със същата апаратура и специалистите преми­нават едно и също обучение, подчертава доц. Димитров и завършва: ’’Напоследък имаме пациенти и от САЩ и Канада - научили са за нас от специализирания сайт на американската фондация за популяризиране на лечение­то с фокусиран ултразвук-Focused Ultrasound Foundation, с която колаборираме изключително добре!“

Повече информация, може да получите на: www.hifubg.com,www.svmarina.com e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

тел.: 064 90 20 33; 064 90 20 44, моб.: 0885 519 135 адрес: гр. Плевен, 5800, Западна индустриална зона, ул. ’’Българска авиация“, GPS координати: N 43.441060; Е 24.590130, HIFU (ХАЙфУ)-Център ’’Света Марина“