Брошура

Проф. д-р Румен Пандев д.м., експерт с международна известност по заболявания на щитовидната жлеза и ендокринната система, ще провежда ежемесечни прегледи в МБАЛ «Света Марина-Плевен». Първият е на 25 март, петък, от 11 до 16 ч.

Записвания на телефоните на болницата: 0700 20 006, 064 81 81 и 064 805 666.

Кой е проф. Румен Пандев:

Проф.  Пандев е един от 100 ендокринни хирурзи в Европа с  призната специалност по „Ендокринна хиургия”  според критериите на Европейския борд по хирургия (Еuropean Board of Surgery, Division of Endocrine Surgery. Има и специалност по Хирургия от ВМА, София.

Единственият български лекар, получил от Папа БЕНЕДИКТ XVI  Благословия (Apostolic Blessing) през 2010 – за медицинската, научна и хуманитарна дейност.

Той е един от учредителите на Европейската асоциация по Ендокринна хирургия, член на нейния Управителен съвет, Председател на съвета на националните делегати  и член на Изпълнителното бюро на Асоциацията; председател е на  Контролната комисия на Българското хирургично дружество.

Член е на  Немската асоциация по ендокринна хирургия (CAEK), на Международната хирургична асоциация (International Society of Surgery-ISS), Международната асоциация по ендокринна хирургия (International Association of Endocrine Surgeons-IAES), на International College of Surgeons. 

Завеждащ  е на Отделение по Еднодневна  хирургия, секция „Ендокринна хирургия“, Университетска Болница „Царица Йоанна- ИСУЛ”, Медицински университет- София

Специализации: има над 20 специализации в Университетски болници в Австрия, Италия и Германия, многобройни публикации в престижни научни издания и редица награди от научни форуми у нас и в чужбина.

Принос  на проф. д-р Румен Пандев, д.м. към развитието на българската медицина:

 1. Въвеждане в България на методиката за рутинна идентификация и невролиза на Гласовия (Рекурентен) нерв от 1995г - материалът е публикуван в Acta Chirurgica Austriaca 1996,

  Langenbeck`s Arch of Surgery 2003,

 2. Въвеждане на молекулярно-генетичен анализ при Медуларен тиреоиден карцином, открити са първите 4 фамилии с Фамилен Медуларен Карцином, материалът е публикуван в Дисертационен труд: “Диагностична и хирургична стратегия при лечение на болни с Медуларен Тиреоиден Карцином”2002

 3. Въвеждане на Калцитониновия стимулационен тест при болни с Медуларен Тиреоиден Карцином материалът е публикуван в Acta Chirurgica Austriaca 1997

 4. Въвеждане на Еднодневната Тиреоидна Хирургия в България - материалът е публикуван вLangenbeck`s Arch of Surgery 2003,

 5. Прилагане на  операции на щитовидна жлеза без поставяне на       дренаж, за периода (2001 -2007г - 1656 пациенти)

 6. Въвеждане в България на Безкръвни Операции на Щитовидната жлеза -  Минимално Инвазивната Отворена Тиреоидна Резекция (2002г) и Минимално Инвазивната Видео-Асистирана Тиреоидна Резекция (2005г).

 7. Въвеждане в България на Микродисекционната Техника при  операции на болни с шийни лимфни метастази от  Карцином на щитовидната жлеза. Доц. Пандев  представя техниката в Германия /2007/ и Турция /2011/. 

  Материалът е публикуван в Langenbeck`s Arch of Surgery 2007 

 8. Извършва съвместно с проф. д-р Бруно Нидерле от Виена  първата профилактична тиреоидектомия,  13.март.2008г, в  Правителствена Болница „Лозенец”-София, на дете принадлежащо към фамилия с наследствен вариант на Медуларен Тиреоиден Карцином.