Брошура

Екипът на МБАЛ „Света Марина-Плевен“ поздравява своя колега д-р Тихомир Тотев, акушер-гинеколог и онколог, с успешната защита на докторската му дисертация на тема „Лапароскопско лечение на тазовата ендометриоза“

Екипът на МБАЛ „Света Марина-Плевен“ поздравява своя колега д-р Тихомир Тотев, акушер-гинеколог и онколог,  с успешната защита на докторската му дисертация на тема  „Лапароскопско лечение на тазовата ендометриоза“, което се състоя на 02.06.2016г. в Медицински университет, гр. Плевен. Дисертационният труд на д-р Тотев е сериозен научен и практически принос в съвременната гинекологична хирургия и към по-успешното лечение на ендометриозата  -заболяване, засягащо  5% -10% от жените в млада, репродуктивна възраст и причиняващо ХРОНИЧНА ТАЗОВА БОЛКА И СТЕРИЛИТЕТ.

МБАЛ „Света Марина“ - Плевен е водещ център в България за лечение на това заболяване.