Брошура

Всички ли HIFU манипулации, извършени до сега в Хайфу-Център “Света Марина” са успешни?

Да.  Всички прегледани и одобрени за лечение пациенти са провели успешно HIFU лечение.