Брошура

17. Има ли вероятност HIFU манипулацията да е неуспешна? Ако да, трябва ли да се повтори, кога, има ли някакъв риск? Трябва ли да се прилага отново HIFU аблация или се препоръчва друг метод за отстраняване на миомата?

Отговор: Целта на симулативния преглед преди самата  HIFU-аблация при третиране на миома е да селектира само подходящите случаи, т.е. при тях се очаква 80-90 % некроза и е гарантирано, че ще е необходима само една процедура! При редки, единични случаи може да се проведе допълнителна втора процедура за постигане на желания резултат.

Ако след симулацията се установи, че пациентката не е подходяща, се предлагат алтернативни методи за отстраняване на миомните възли (операция или лапароскопия).