Брошура

Какво се случва с некрозната (умъртвената) тъкан?

Отговор:  Като резултат от ултразвуковата аблация в целия тумор се образува коагулативна некроза, която организмът сам  постепенно резорбира и/или „изхвърля” за определено време.

Постепенно симптомите изчезват. Обикновено размерите на тумора намаляват с 1 до 3 см на месец. Най-интензивно този процес се наблюдава между третия и шестия месец след HIFU-лечението.