Брошура

Каква упойка се поставя?

Отговор:  Седация (непълна упойка). Пациентът/-ката  е в съзнание и е контактен/-на  по време на процедурата.