Брошура

Може ли да се спортува след манипулацията, ако не – колко време не е позволен спорт?

Отговор: Зависи от спорта, но по-добре е да се ограничи натоварването до контролния преглед, т.е. около 1 месец след HIFU-аблацията.