Брошура

Колко време след манипулацията не трябва да се води полов живот?

Отговор: Ограничението за половите контакти е до 1 месец  след манипулацията (или до първия контролен преглед).