Брошура

Необходим ли е болничен престой след процедура с HIFU?

ОТГОВОР:  Тъй като терапията е 100% неинвазивна и екстракорпорална, болничен престой не е необходим! Въпреки това, пациентите обикновено остават 1 ден в Центъра под лекарско наблюдение (за престоя не се доплаща).