Брошура

Как можем да бъдем сигурни, че с HIFU модел JC се третират само патогенните клетки и няма да бъдат засегнати съседни тъкани?

ОТГОВОР: Ултразвуковото направление, уникално за системата, позволява на лекаря да коригира насочването, позицията и интензитета на ултразвука, според наблюдавания образ на тумора в реално време съпоставяйки го с образа от ядрено-магнитния резонанс, компютърна аксиална томография (КТ).

Прецизната система за линеарно движение (отклонение: ± 1 mm) гарантира, че единствено и само тази зона ще бъде третирана.