Брошура

Каква е разликата между „високочестотен” и „високоинтензивен” ултразвук?

ОТГОВОР : Понякога се бъркат „високоинтензивният” (хайфу) и„високочестотният” (за УЗ диагностика) трансдюсери: -хайфу работи с УЗ с честота от 0,5  до 2МHz, докато -трансдюсерите за УЗ диагностика са с честота над 2,5 до 10 МНz -HIFU (хайфу)–е високоинтензивен,

защото фокусираният УЗ е с голяма мощност (интензитет) ,  достигащ до 400 W, а интензитетът в таргетния фокус -  до 25000 W/cm2