Брошура

НОВО! От 1 юли, 2014г. Цена за пациенти на СБАЛАГ „Света Марина” и Хайфу-Центъра, желаещи неинвазивно лечение на миома HIFU (хайфу), изготвящи ЯМР (ядрено-магнитен резонанс) с контраст в гр. Плевен е 220 лв.

НОВО!  От 1 юли, 2014г. Цена за пациенти на СБАЛАГ „Света Марина” и Хайфу-Центъра, желаещи неинвазивно лечение на миома HIFU (хайфу), изготвящи ЯМР (ядрено-магнитен резонанс)  с  контраст в гр. Плевен  е 220 лв. Цената се кофинансира от Хайфу-Център „Света Марина” по програма