Брошура

Първото българско "HIFU" бебе се роди в болница „Св. Марина“ в Плевен

http://www.bta.bg/bg/video/show/id/0_p3yjgylh/Първото%20българско