Брошура

В. М., гр. Габрово

Пожелавам на целия екип на ХАЙФУ-ЦЕНТЪР „ Св. Марина” много здраве, късмет и да сте винаги така усмихнати.

Останах очарована от Вашия професионализъм. Специални пожелания на д-р. Гинчева, мед. сестра Даниела,  Лили.

Огромно благодаря!

В. М., гр. Габрово

04.04 2013