Брошура

А. К., гр. София

Сърдечни благодарности на екипа на ХАЙФУ-ЦЕНТЪР „ Св. Марина” . Впечатлена съм от любезното отношение към мен и другите пациенти.

Желая много здраве и успехи в тази благородна професия!

С огромно и сърдечно БЛАГОДАРЯ !!!

А.К., гр. София

09.04.2013г.