Брошура

Ц. Ц., гр. София

На проф. Горчев, Рени Карааргирова,  д-р Гинчева, д-р Жоу, мед. сестра Даниела Петкова, мед. сестра Камелия Стефанова и на другите членове на екипа от ХАЙФ-УЦЕНТЪР

„ Св. Марина” - имате златни ръце, слънчева душа и много желание да помогнете и да излекувате пациентите си! Желая Бог да Ви благослови за тези  Ви добри дела и да Ви даде сили да продължите това добро дело! Благодаря Ви за човечното отношение, внимание и за професионализма с който ме обградихте!

Ц. Ц. , София

10.04.2013г