Брошура

Б. В., гр. София

С огромна  благодарност за професионализма и човечността на д-р Гинчева, д-р Жоу, проф. Горчев, мед. сестра Даниела Петкова, Рени Карааргирова,

мед. сестра Кремена Илиева, акушерка Ваня Якова, акуш. Гергана Донова, на сладката Лили, анестезиолога д-р Михайлов и на инж. Д. Петров! Невероятни сте!

Бог да Ви благослови!
Благодаря от цялото си сърце!
Б. В., гр. София