Брошура

М. С., гр. Варна

Уважаеми проф. Горчев,

На Вас и на целият екип сърдечно БЛАГОДАРЯ!

М.С., гр. Варна