Брошура

И. А., гр. София

Искам да благодаря на всички Вас, абсолютно всички от Вашия екип за това, което правите за Вашите пациенти!

Специални благодарности на инж. Даниел Петров за подкрепата, която ми оказа по време на процедурата!

И. А., гр. София

 27.03.2013