Брошура

Т. Ч., гр. Пазарджик

На екипа на ХАЙФУ- ЦЕНТЪР „Св. Марина” с много благодарност и уважение за професионализма, доброто отношение и всеотдайността към пациентите си.

С пожелание за много здраве, да сте все така човечни и добри!

С уважение и благодарност!

Т.Ч., гр. Пазарджик

02.04.2013г.