Брошура

Матка - миома

Най-модерното в световен мащаб, напълно неинвазивно и максимално щадящо лечение на миома на матката е чрез високоинтензивен фокусиран ултразвук – от англ. High Intensity Focused Ultrasound (HIFU).

Критерии за HIFU (ХАЙФУ) - аблация при пациенти с маточна фиброза (миома)

 ЛЕЧЕНИЕ НА МИОМА НА МАТКАТА С ВИСОКОИНТЕНЗИВЕН  ФОКУСИРАН УЛТРАЗВУК HIFU (ХАЙФУ) 

Миомата на матката е едно от най-често срещаните заболявания при жени в репродуктивна възраст. Обикновено симптомите са обилно менструално кръвотечение, чести и болезнени менструации, дискомфорт в областта на малкия таз, вторична анемия и стерилитет. Диагностицирането се извършва чрез ехографско изследване. Понякога миома на матката се  открива случайно при пациентки без оплаквания по време на профилактичен преглед.  

Традиционното лечение на миомните възли на матката е оперативно (инвазивно):

 • конвенционална миомектомия (оперативно отстраняване на миомни възли на матката чрез коремен достъп);
 • лапароскопска миомектомия (безкръвно отстраняване на миомни възли на матката);
 • хистероскопска миомектомия (миниинвазивна процедура с вагинален достъп, която е подходяща само за субмукозни миомни възли); 

ПРЕДИМСТВА НА ЛЕЧЕНИЕТО С ВИСОКОИНТЕНЗИВЕН ФОКУСИРАН УЛТРАЗВУК (HIFU)

HIFU-лечението е напълно нова технология за екстракорпорално (без отвори и разрези) отстраняване на тумори.Това е  изцяло неинвазивна органосъхраняваща процедура, която не изисква обща анестезия, извършва се без разрез, няма кръвозагуба и постоперативен стрес. Нещо повече, хайфу е напълно безвредна (нейонизираща) процедура за пациента, лекаря и средата.  Лечението  на миома на матката с високоинтензивен фокусиран ултразвук - HIFU е избор №1 за стотици жени по света, защото при нея се съхранява матката, не се нарушава  ендокринната система на жената и се запазват нейните детеродни функции.  След HIFU-третирането по кожата на пациента няма цикатрикс  (белег), а възстановяването е изключително бързо – в рамките на 1-2 дни жената може да се върне към активен начин на живот.

Очаква се екстракорпоралната ултразвукова аблация да стане  най-популярното и най-често практикуваното неинвазивно лечение на маточна миома в световен мащаб.

ОБОБЩЕНИЕ НА ПРЕДИМСТВАТА НА УЛТРАЗВУКОВОТО ЛЕЧЕНИЕ (HIFU) НА МИОМА НА МАТКАТА: 

 • 100 % неинвазивна процедура – НЯМА РАЗРЕЗИ
 • при нея се съхранява матката
 •  запазват се детеродните функции на жената
 • не изисква обща анестезия
 • извършва се без разрез и не оставя белези
 • няма кръвозагуба 
 • напълно безвредна (нейонизираща) процедура за пациента, лекаря и средата
 • бързо възстановяване след процедурата

ВАЖНО!

 • Преди одобряването на пациентката за ултразвукова аблация на миомен възел се извършва симулативен преглед (планиране) в HIFU-център „Св. Марина“-гр. Плевен. Необходимо е пациентката да разполага с актуален (до 1 месец преди прегледа) ЯМР (ядрено-магнитен резонанс) на малък таз с контраст. Планирането цели селектиране на подходящите случаи. Това гарантира желания ефект. Има строго определени критерии, на които трябва да отговаря кандидатът за лечение с високоинтензивен фокусиран ултразвук. 
 • По време на HIFU-лечението не се използва обща анестезия. Пациентката е седирана. Това означава, че тя е в контакт с екипа. Нормално е да се усеща лек дискомфорт в областта на малкия таз докато се извършва аблацията. Продължителността на процедурата е строго индивидуална. Времетраенето обикновено е около 3 часа. От значение са големината, локализацията и интензитета на кръвоснабдяването на миомния възел.
 • Като резултат от ултразвуковата аблация в целия тумор се образува коагулативна некроза, която организмът сам  постепенно резорбира и/или „изхвърля” за определено време -обикновено по-интензивно до 12 месеца след аблацията. При големите по размер миоми,  процесът може да е по-дълготраен. Размерите на тумора намаляват строго индивидуално. Този процес зависи от първоначалната големина на миомния възел, от кръвоснабдяването му, от локализацията му и от размерите на постигнатата некроза. Тежката симптоматика, обаче, като обилни, болезнени и неправилни менструации изчезват обикновено до 3 месеца след терапията. При някой пациентки  подобрението настъпва още на първия месец след HIFU- процедурата.
 • След HIFU-аблацията на миомен възел пациентката може да усеща временно менструални болки. При нужда се използват обезболяващи. До три менструации след третирането може да са по-обилни и по продължителни. Единственото ограничение е въздържание от полови контакти до 1 месец след процедурата. Няма ограничения относно храна и движения. Пациентката не трябва да прави опити за забременяване до 6 месеца след HIFU-лечението.   Същият период се спазва и след конвенционалната и лапароскопската миомектомия.

Контролните прегледи се извършват 1, 3, 6, 12 и 24 месеца след процедурата.