Брошура

Панкреас

Критерии за HIFU (ХАЙФУ) - лечение при пациенти с рак на панкреаса

Индикации за ХАЙФУ - аблация:

 • Хистологично доказан рак на панкреаса
 • Пациентът не може да издържи радикална оперативна интервенция
 • Неоперабилен карцином
 • Очаквана преживяемост повече от 3 месеца
 • Туморът да е ясно видим с ултразвук
 • Пациентът да няма клинично изявен механичен иктер
 • Да се осигури достатъчно голям и безопасен акустичен път до тумора
 • Пациенти в 4 стадий със силен болков синдром на морфинови производни
 • Пациентите да са осъществили  1-2 курса химиотерапия  преди ХАЙФУ - аблацията
 • Подписано информирано съгласие за аблатиране 

Контраиндикации за ХАЙФУ - аблация:

 • Противопоказания за обща анестезия
 • След операции по повод иктер да не е ехографски видим туморът (голям следоперативен цикатрикс затруднява аблацията, множество адхезии и др.)
 • Наличие на метални частици (клипси) след операция /панкреатоектомия/
 • Обструктивен иктер
 • Тромбоза на вена кава инфериор и/или порталната вена; Напълно прекъснати горни мезентериални съдове
 • Масивни калцификати на съдовете
 • Пациент след лъчелечение в доза над 45 GY.