φυλλάδιο

Ήπαρ

Πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος και δευτεροπαθείς όγκους (μεταστάσεις)

Ενδείξεις  για θεραπεία HIFU  σε πρωτοπαθή καρκίνο του ήπατος - ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα

 • ιστολογικά  επαληθευμένο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (HCC)
 • ο καρκίνος είναι μη χειρουργήσιμος - να είναι αποδεδειγμένο από δύο ανεξάρτητους εξειδικευμένους χειρουργούς 
 • ο όγκος είναι ορατός στον υπέρηχο - έχει εστιακή μορφή με σαφή όρια.
 • δυνατότητα για ριζική χειρουργική θεραπεία σε πρώιμο στάδιο’ σε προχωρημένο στάδιο - παρηγορητική τοπική θεραπεία με HIFU
 • συνδυασμός ΤΑΕ + HIFU στη υπεραγγείωση (in cases with hypervascular infiltrative process)
 • εφαρμογή θεραπεία HIFU σε περιπτώσεις πολυεστιακό ηπατοκυτταρικό καρκίνομα - έως 4 οζώδεις εστίες
 • η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας του δέρματος και το απώτατο περιθώριο του όγκου να μην είναι μεγαλύτερη από 12 εκατοστά
 • η ακουστική διαδρομή του υπέρηχου να είναι ασφαλής και χωρίς εμπόδια
 • καλή γενική κατάσταση του ασθενούς - > 70% σε κλίμακα Karnofsky.

Αντενδείξεις για HIFU σε ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα:

 • διάχυτο ηπατοκαρκίνωμα
 • ο όγκος διεισδύει περισσότερο των 50% του ήπατος
 • στη σοβαρά αντιρροπούμενη ηπατική λειτουργία
 • σε ασθενή με καχεξία και παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων
 • μολυσμένες εστίες του ήπατος
 • κατηγορία "C" σε κλίμακα του Child
 • θρόμβωση της κάτω κοίλης φλέβας.
 • ο χρόνος προθρομβίνης να είναι μικρότερος του 50%

Ενδείξεις για θεραπεία HIFU στους δευτεροπαθείς όγκους  του ήπατος (μεταστατικός καρκίνος)

 • Ιστολογικά επαληθευμένη κακοήθη νόσο.
 • Να έχει γίνει αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό  (CT)  ή να είναι ορατές οι εστίες των όγκων  με κοιλιακό υπερηχογράφημα.
 • Οι αλλοιώσεις στο ήπαρ είναι ακατάλληλες για συμβατική χειρουργική επέμβαση (διείσδυση σε μεγάλα αγγεία, πολυκεντρικές μεταστάσεις, κλπ).
 • Μη χειρουργήσιμος καρκίνος - να είναι επαληθευμένο από δύο ανεξάρτητους εξειδικευμένους χειρουργούς .
 • Υπογεγραμμένη δήλωση του ασθενούς ότι αρνείται τη συμβατική χειρουργική επέμβαση.
 • Μετά από  2 κύκλους χημειοθεραπείας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της υποκείμενης νόσου.
 • Η αναμενόμενη επιβίωση του ασθενούς  πρέπει να είναι περισσότερο από 3 μήνες.
 • Η θεραπεία HIFU είναι μία παρηγορητική μέθοδο των ηπατικών  μεταστάσεων  η οποία  μπορεί να εφαρμοστεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ο αριθμός των μεταστάσεων στο ήπαρ να μην είναι περισσότερο από 3-4, να μην είναι μεγαλύτερα  από 5 εκατοστά και το συνολικό μέγεθος δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστά.

Αντενδείξεις για θεραπεία HIFU στους δευτεροπαθείς όγκους του ήπατος (μεταστάσεις)

 • όταν ο μεταστατικός καρκίνος  έχει εξαπλωθεί σε περισσότερο του 50% του ήπατος.
 • αποφρακτικό ίκτερο
 • αιμοπετάλια < 50.000 / UL
 • λευκοκύτταρα (WBC) > 3.5
 • αντενδείξεις για γενική αναισθησία