φυλλάδιο

Καθηγητής Sir Alfred Cuschieri

Είναι  Διευθυντής στο Ινστιτούτο Χειρουργικής και Ογκολογίας  του Dundee, Βρετανίας  καθώς επίσης και Διευθυντής του Τμήματος  Χειρουργικής και Ογκολογίας στο Department in Ninewells Hospital. 

«... Η μέθοδος HIFU  που αναπτύχθηκε στην Κίνα είναι πολλά υποσχόμενη και σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην μάχη με το  καρκίνο.»