broşür

PANKREAS İÇİN HIFU

PANKREAS KANSERİ OLAN HASTALAR İÇİN HIFU TEDAVİ KRİTERLERİ

HIFU – ABLASYON İÇİN ENDİKASYONLAR

 • Histolojik doğrulanan pankreas kanseri
 • Hastanın radikal cerrahiye dayanamaz halde olması
 • Non-rezektabl karsinom
 • Beklenen sağ kalma - 3 aydan fazla
 • Tümör ultrason ile açıkça görülebilir
 • Hastada obstruktiv sarılık bulguları yoktur
 • Tümöre yeterli ve güvenli bir akustik yaklaşım sağlanabilmeli
 • Güçlü ağrı sendromu olan, morfin kullanan evre 4 hastalar
 • Hastalara HIFU öncesi en az 3 kurs kemoterapi uygulanmış olması
 • Ablasyon için imzalı onay

HIFU – ABLASYON İÇİN KONTRAENDİKASYONLARI

 • Genel anestezi için kontraendikasyonlar
 • sarılık için yapılan cerrahi sonrası, büyük ameliyat izleri ve yapışıklıklara bağlı olarak tümör ultrason ile görünür olmaması
 • Ameliyat sonrası metal parçaların (kliplerin) olması / pankreatektomiya /
 • Obstruktiv sarılık
 • Inferior vena kava ve / veya portal ven trombozu. Tamamen kırık üst mezenterik damarlar
 • Damarlarda masiv kalsifikasyon
 • Dozu 45 GY üzerinde olan radyoterapi sonrası hastalar