Брошура

Т. Л., 8 месеца след HIFU-процедура

Тук при Вас, след 2-годишно «ходене по мъките» аз за пръв път срещнах професионализъм, позитивно онтошение и добронамереност, които, за съжаление, в България не се срещат в комбинация и на такова високо ниво, както е при Вас.

Благодарна съм, че попаднах тук и бях лекувана от Вас! Вие сте бъдещето! Прегръщам Ви!