Брошура

А. С., гр. София

Постъпих в Хайфу - центъра на „Света Марина” ужасно притеснена, с миомен възел, който ми създаваше проблеми-кръвоизливи и анемия.

Екипът ме  впечатли не само с високия  си професионализъм, но и с внимателното си и топло отношение към пациентите. Като медицински работник мога да кажа, че за жалост, това отношение не е практика у нас. Каквито и нови технологии да има, човешкият фактор е неизбежно необходим.

Думата „благодаря” едва ли може да обхване всичките чувства на признателност и благодарност, които изпитвам за цялостното обслужване и грижи, но все пак  огромно БЛАГОДАРЯ!

Пожелавам на целия екип да работи винаги с желание и ентусиазъм и да не забравя, че всеки пациент е една вселена от страхове, болки, надежди!

А.С. гр. София