Брошура

Ю. П., гр. София

Най-сърдечни благодарности на екипа на ХАЙФУ –ЦЕНТЪР „ Св. Марина” с уважение за професионализма и любезното и хуманно отношение към пациентите.

Желая много здраве и успехи в благородната професия!

Ю. П., гр. София

02.04.2013г.