Брошура

Каква е цената на процедура с HIFU и дали се реинбурсира от НЗОК?

За съжаление, процедурите с високоинтензивен фокусиран ултразвук не се заплащат все още от НЗОК. Предварителното планиране и преценка за това, дали пациентът е подходящ за процедура с HIFU струва 150 лв. То се провежда от специално обучени и сертифицирани специалисти на СБАЛАГ „Света Марина” - Плевен за работа с апарата HIFU  модел JC.

Те са единствените лекари, които имат сертификат за работа с тази система в Източна Европа. При планирането пациентът се поставя на HIFU апарата за визуализиране на тумора, прави се планиране и уточнение на подхода за аблатиране. Всички стойности се записват и ще бъдат използвани за по-бързото и точното унищожаване на тумора по време на самата процедура. Прави се планиране и на анестезията. Пациентът е в контакт с екипа през цялото време. Цените за Хайфу процедурите зависят от локализацията на тумора. При ту на млечната жлеза цената е 1600лв. При тумори на черен дроб, панкреас, бъбрек и матка тя е 3200лв.