Брошура

Може ли да бъде проведено лечение с HIFU след като вече се е провеждало/провеждали други видове лечение на туморакато химеотерапия, лъчетерапия и др.?

Да. Тъй като процедурата е нетоксична и нейонизираща, тя няма да причини появяване или засилване на симптомите от предишен вид терапия (гадене, косопад при химиотерапия). По същата причина, ако се наложи,  процедурата може да се приложи няколко пъти до постигане на желния ефект.